Realisatie

Na ontvangst opdracht:
Bedrijfsinventarisatie via telefoon, e-mail en website, aangevuld met markt- en productinformatie en het meest recente jaarverslag. Het laatste bij voorkeur met een voorwoord van de bestuursvoorzitter of algemeen directeur.

Bovenstaande informatie wordt uitsluitend gebruikt om de herkenbaarheid van de trainingen te versterken en onderwerpen aan te passen aan de ondernemingsdoelstellingen van opdrachtgever.

De ontvangen informatie wordt onder geen voorwaarde voor andere doeleinden gebruikt en zal nooit aan derden worden overgedragen.

Verkoop- en leveringsvoorwaarden

Levertijd: 30 dagen na ontvangst van Uw opdracht.

Prijzen (levering is vrijgesteld van heffing BTW)

Situational Management €1.950,=
Royal Ambassador €1.950,=
Professionele Intake-interviews €1.950,=
Creativiteit in sales €1.950,=
Commercieel Project Management €1.250,=
Van techniek naar verkoop €1.250,=
Succesvol Commercieel Presenteren (kennismakingstraining) €600,=

Bij gelijktijdige bestelling van 3 of meer trainingen wordt een korting verleend van 10%.